fbpx

Daniël Classen

Psychisch verzuim op hoogtepunt?

Psychisch verzuim is helaas al jaren een stijger als we kijken naar arbeidsuitval. In het jaarverslag van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt hierover geschreven en zorg uitgesproken. De vraag -  die terecht - gesteld wordt...

Wet wijzigt zeker!

Sinds 1 juli 2015 zijn de nieuwe regels omtrent het ontslag in werking getreden middels de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hierover is al veel geschreven en gepubliceerd. Een van de aanpassingen is dat de transitievergoeding de kantonrechtersformule zou...

Rechten en plichten bij verzuim?

Stel u wordt arbeidsongeschikt en vraagt ziekteverlof aan bij uw werkgever. Wat zijn uw rechten en plichten? Heeft de werkgever dezelfde rechten en plichten als de werknemer? En wat als ik niet aan de gestelde verplichtingen voldoe? Blijft mijn...

Over de auteur

Daniël Classen (1977) is eigenaar van Classen Consultancy. Hij is gespecialiseerd in verzuim, arbeidsongeschiktheid en private inkomenszekerheid en begeleid werkgevers en werknemers in het complexer wordende woud van wet en regelgeving.
3 BLOG