Burn-out, overspannen of depressief?

4476

De termen burn-out, overspannen en depressief worden soms door elkaar gebruikt of door elkaar gehaald. Op zich is dat te begrijpen, immers de fysieke en geestelijke symptomen komen in zijn algemeenheid overeen. Toch zijn er wezenlijke verschillen.

Om met de juiste behandeling te starten is het belangrijk te weten of je burn-out-, overspannings-, of depressie klachten hebt. Ga daarom altijd naar de huisarts als je klachten hebt en laat hem of haar aan de hand van vragenlijsten de juiste diagnose stellen.

Om je inzicht te geven in de verschillen geef ik je een summier overzicht. In het kort kun je de verschillen als volgt omschrijven:

Overspannenheid:

 • Als er in een korte periode (2 of 3 maanden) een opeenstapeling van stress gevende factoren of situaties spelen.
 • Je voelt je opgejaagd en hebt stemmingswisselingen.
 • Je bent niet of minder goed in staat oplossingsgericht te denken en te handelen
 • Je algemene houding t.o.v. je werk is onveranderd.

Burn-out:                

 • Is heftiger dan een overspannenheid.
 • Bouwt zich op over een langere periode (chronisch) en heeft impact op je hele persoonlijkheid.
 • Je ervaart geestelijke én lichamelijke uitputting, omdat je energiehuishouding (ernstig) verstoord is.
 • Je houding t.o.v. je werk is vaak cynisch of je ervaart tegenzin.

Depressie:               

 • Is een (psychiatrische) aandoening, de oorzaak is onduidelijk.
 • Je bent somber, hebt stemmingswisselingen, voelt je waardeloos of                         onzeker.
 • Je zelfbeeld is voornamelijk negatief en je trekt je terug uit je (sociale) omgeving.
 • Je kunt niet genieten van dingen om je heen. Depressie heeft met alle aspecten in je leven te maken, dus ook met werk.

Alhoewel ze in uiterlijke fysieke symptomen op elkaar kunnen lijken, is een burn-out iets heel anders dan overspanning of depressiviteit. Het meest opvallende kenmerk is dat een burn-out altijd met je werkomstandigheden te maken heeft en dat je een burn-out vooral herkent aan de manier waarop je tegen je werk aankijkt. Je kunt tegenzin tegen je werk voelen of heel cynisch zijn over de gang van zaken op je werk.

Als je depressief bent kun je wel dingen doen, maar wil je ze niet. Bij een burn-out is dit juist omgekeerd: je wilt wel dingen doen, maar je kunt het echt niet opbrengen. Je lichaam weigert letterlijk in beweging te komen. Dit is vaak moeilijk te begrijpen en uit te leggen. Burn-out is een energiestoornis, terwijl een depressie een stemmingsstoornis is.

Er is dus een verschil tussen burn-out en depressiviteit, maar je kunt als je burn-out bent ook depressieve gevoelens ontwikkelen. Blijf daarom altijd in contact met hulpverleners en wees open en duidelijk over wat je voelt. Alleen op die manier kun je de ondersteuning krijgen die je nodig hebt.

Bij een overspanning is deze vooral gericht op rust en herstel van je energie. Bij een burn-out is dit gericht op rust, maar ook op het terugbrengen van de eigen regie over je leven. Bij een depressie zul je therapie volgen, wellicht aangevuld met medicatie.