Drie-eenheid

192

De volgers van deze webpagina kunnen mij vragen stellen over werkstress of stress in het algemeen, die ik vervolgens zo goed mogelijk zal beantwoorden. Zo kreeg ik laatst het volgende vraagstuk voorgelegd: Waarom krijg ik een burn-out en mijn collega niet?

Tja, dacht ik, dat is vrij eenvoudig. ‘De een is beter bestand tegen stress dan de ander’.

Dat lijkt op het eerste gezicht een al te simpel antwoord, maar zoals u weet bevatten clichés altijd een kern van waarheid. Ik zou echter louter met deze reactie niet wegkomen, daarmee de vraagsteller voorbijgaan en bovendien kwaad bloed zetten bij de initiatiefnemer van deze website, die mij per slot van rekening heeft ingehuurd om deskundig commentaar en advies te geven op alle mogelijke kwesties die verband houden met stress. Derhalve wil ik de vraagsteller uitgebreider van repliek dienen en de informatie die dat voortbrengt delen met de lezers van mijn columns. Omdat het antwoord op de vraag zich niet makkelijk laat vangen in een paar zinnen, is het noodzakelijk om het onderwerp in meerdere rubrieken te analyseren.

Het fenomeen stress kent namelijk diverse dwarsverbanden, als een huis met verschillende kamers die met elkaar in verbinding staan. Om een voorschot te nemen op de komende weken, is het van belang om het eenvoudige antwoord dat spontaan in mij opkwam anders te formuleren. Beter zou zijn om te stellen: ‘De een is beter uitgerust tegen stress dan de ander.’ Met het woord ‘uitgerust’ doel ik op de gereedschapskist van het leven die elk mens vanaf de prenatale fase met zich meedraagt. Deze uitrusting bestaat onder meer uit opvoeding, persoonlijkheid en omgeving, een drie-eenheid waarin het antwoord schuilt op de vraag: Waarom ik wel en hij niet?

Deel 1: Waarom is de één beter uitgerust tegen stress dan de ander?

Deel 2: De witte clown

Deel 3: Persoonlijkheidstype