Steeds meer kinderen ervaren stress. De combinatie van naar school gaan, huiswerk, sport, bijbaantjes en een sociaal leven is voor veel kinderen teveel. Dat resulteert vaak in slechte cijfers. En deze slechte cijfers hebben een negatieve invloed op het zelfvertrouwen van kinderen. Natuurlijk geeft het ook extra stress. 

Toch is er genoeg te doen om stress bij kinderen te verminderen. Dit zit met name in het structureren en plannen van alle activiteiten. Door structuur aan te brengen, zal rust ontstaan bij het kind. En zo daalt dus ook de stress.

Moeite met plannen

Huiswerk is een veel genoemde oorzaak van stress bij kinderen. Ruim 65% van de kinderen geeft aan stress te ervaren van huiswerk. De piek van stress zit met name in de eerste jaren van de middelbare school. Op de basisschool hebben leerlingen niet echt huiswerk gehad. Ze oefenen er wel mee, maar dit is minimaal. Naarmate van tijd leren de leerlingen ermee om te gaan en weten ze hoe ze dit moeten plannen en structureren. Doordat de leerlingen leren om te gaan met huiswerk, daalt ook de stress.

Stress om huiswerk heeft niet altijd slechte cijfers tot gevolg. Ondanks deze stress kan een kind alsnog goede cijfers halen. Maar ervaart wel veel druk en stress. Dit wil je natuurlijk niet als ouders.

Afnemende resultaten

We zien ook dat de resultaten van kinderen afnemen gedurende de schoolcarrière. Dit is compleet normaal. Een leerling haalt in de brugklas een 8 voor bijvoorbeeld het vak Duits, maar in de derde klas opeens een 6. Dit betekent niet dat je je direct zorgen moet maken.

Een leerling wordt steeds meer aangesproken op zijn niveau. Er komt meer uitdaging naarmate van tijd. Daardoor worden leerlingen indirect aangesproken op hun motivatie. Bovendien laat een docent in het derde en vierde jaar de leerlingen meer los. Er is bijvoorbeeld geen huiswerkcontrole.

Doordat er meer vrijheid is en het kind wordt aangesproken op zijn motivatie en vermogen om te plannen, kunnen cijfers dalen. Ondanks dat de leerling het vak wel degelijk verstaat. Ook dit is nog steeds geen reden tot paniek. Maar toch moet je alert blijven.

Blijf wel alert bij afnemende resultaten

Ondanks dat afnemende cijfers normaal zijn gedurende de schoolcarrière van een leerling. Moet je als ouder alert blijven. Ga in gesprek met je kind. Wat is de oorzaak van de afnemende cijfers?

Er kunnen zaken meespelen zoals stress. Het kind heeft moeite met de zelfstandigheid en weet niet goed te plannen en te structureren. Hierdoor kan een kind wel een achterstand oplopen en in de problemen raken.

Praat met je kind hierover. Maar praat ook met de docent. Wat ziet hij in de les? Het kan ook voorkomen dat het kind gewoon moeite heeft gekregen met de stof. En dat het kind behoefte heeft aan meer uitleg.

Zet begeleiding in om stress te verminderen

Huiswerkbegeleiding en bijles zijn perfect om stress te verminderen bij kinderen. Heeft het kind moeite met plannen? Dan is huiswerkbegeleiding een goede keuze. Kinderen worden geholpen bij het plannen en structureren van hun huiswerk.

Heeft het kind moeite met de stof? Kies dan voor bijles. Dan krijgt het kind bijspijkerles. De stof wordt op het juiste niveau aangeleerd.

Dankzij deze vormen van aanvullend onderwijs zal de stress bij het kind zeker dalen. Waardoor automatisch motivatie en zelfvertrouwen weer stijgt!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here