Voorstelling van zaken

Afgelopen maandag 12 januari toog ik samen met mijn vrouw naar Amsterdam, naar het auditorium van restaurant Dauphine waar BNR Newsroom haar thuisbasis heeft. Ik was uitgenodigd om mee te discussiëren over werkstress, over de stand van zaken in overspannen Nederland en het rendement van de overheidscampagne ‘Check je werkstress’ onder leiding van Paul van Liempt.

Optelsom

Een discussie werd het niet, eerder een optelsom van drie deskundigen en twee afgevaardigden uit de financiële sector, die inhouse overmatige stress bespreekbaar trachten te maken en ruim de tijd kregen om beider programma’s toe te lichten. De spreektijd was zogezegd ongelijk verdeeld en de antwoorden op de opgeworpen stellingen versnipperd, waardoor ik me kan me voorstellen dat luisteraars van het radioprogramma niet veel wijzer zijn geworden. Ik had dat namelijk zelf wel.

Oneliners

Met oneliners antwoord geven op de vraag wat je er precies tegen kunt doen, is bij lange na niet afdoende. Daarvoor is het stressfenomeen, zo opperde ik, veel te ingewikkeld. Zo probeerde ik het publiek te prikkelen door te stellen dat er maar weinig mensen zijn die echt genieten van hun werk en het zwaarbevochten weekend gebruiken om uit te rusten in plaats er actief van gebruik te maken. En dat, in aansluiting op het boek van de ervaringsdeskundige, doortobben achter je bureau of door je chronische stress heen werken, zoals bijvoorbeeld sommige overbelaste medici doen, niet echt slim is. Met door de bank genomen voorgestelde flexibele arbeidscontracten, jobflirting, jobhopping, jobcrafting en thuiswerken wordt het stressgehalte onder werknemers alleen maar verhoogd, net als het discutabele competentiemanagement inzetten om werkenden op projectbasis met elkaar te laten samenwerken.

Preventie

Albert Einstein zei ooit: ‘Alles moet zo simpel mogelijk worden gemaakt, maar niet simpeler’. Ik heb geprobeerd om nadruk te leggen op het belang van preventie. Het is een open deur, maar voorkomen is beter dan genezen. Ik ben geen voorstander van incompany programma’s vanwege het vertrouwensaspect, want naast veiligheid is het belangrijk dat de medewerker zich kwetsbaar kan opstellen, een absolute voorwaarde tot leerbaarheid, inzicht en groei. Daartoe is het nodig dat een externe deskundige met de deur dicht kan werken aan het verhogen van de individuele, intrinsieke stressbestendigheid, waarmee werknemer én werkgever uit de voeten kunnen. Het volledige programma vindt u op mijn website.

 

Vorig artikelStress verminderen door minder te verwachten
Volgend artikelIn drie stappen stressvrij werken aan je dromen
Eddie van Sliedregt (1963) studeerde agogiek, management en integratieve coaching & counseling. Daarnaast behaalde hij certificaten in gezondheidspsychologie en Nederlands Recht. Hij is freelance docent stressmanagement,. In 2014 verscheen Succes met je stress, voorkom een burn-out.