Waardeloze beslissingen van het management?

956

Ze was bozig. Boos over alle veranderingen die in korte tijd waren doorgevoerd in haar werk en in de organisatie. Het werk was er niet beter van geworden. “Ze zien niet dat de kwaliteit er alleen maar op achteruit gaat”.

Hoe fijn zou het zijn dat beslissingen van het management je niet zouden raken, dat je het naast je neer kon leggen. Of dat je het management op een overtuigende manier duidelijk kon maken wat de negatieve gevolgen van hun beslissingen zijn.

De werkelijkheid is vaak anders. Onmachtig voelen, boos zijn, balen, tegen de verkeerden zeggen dat het anders moet, het is aan de orde van de dag. En dat is jammer. Hieronder lees je waardoor dat komt en wat helpt dat beslissingen van het management geen energie kosten en je plezier in je werk houdt.

Waarom we ons verzetten

Waarom verzetten we ons tegen beslissingen?

 • Omdat we in de details van het werk beter dan het management zien wat de korte termijn gevolgen zijn van de beslissingen.
 • Omdat we de beslissing willen omkeren omdat er met de oude manier van werken niks mis is.
 • Omdat we gelijk willen krijgen hierin.
 • Omdat we moeite hebben met afscheid nemen van een manier van werken die we kennen, of deze nou wel of niet effectief was.
 • Omdat we bij voorbaat al zien hoeveel energie het ons gaat kosten om al die veranderingen door te voeren en de fouten die het oplevert te corrigeren.
 • Genoeg redenen om boos te zijn en te balen van veranderingen en om ons niet zomaar gewonnen te geven.

Verzet kost veel energie

Het nadeel hiervan is dat de boosheid hierover, het geknok er tegen ons ontzettend veel energie kost. Uiteindelijk ben je daar zelf helemaal niet bij gebaat. En de organisatie ook niet. Ook is er een hele kleine kans dat veranderingen teruggedraaid worden.

Maar waarom blijven we er dan in hangen?

 • Omdat gelijk krijgen nog het enige is dat rechtvaardig voelt.
 • Omdat we ons inzicht en scherpe blik belangrijk vinden om te tonen, we willen daar erkenning voor.
 • Misschien voelen we ons krachtiger dan de mensen die de beslissing accepteren.
 • Omdat we de organisatie of het management onze volgzaamheid niet gunnen. Ze moeten inzien dat het geen goede beslissing is.
 • Omdat we willen knokken en we ons eigen knokken als een goede eigenschap zien.
 • Zeggen dat iets niet werkt, is de enige invloed die we kunnen uitoefenen.
 • Herken je deze eigenschappen? Of ken je nog andere eigenschappen?

Wat zou beter zijn voor je gezondheid en werkplezier?

 • Aangeven aan je manager welke onderdelen van het werk in de verdrukking komen. Onderbouw je verhaal met feiten, zodat het inzichtelijk wordt voor de manager en hij/zij er overtuigend mee naar zijn of haar manager kan gaan.
 • Breng je boodschap op een neutrale manier, zonder al te veel emotie; anders word je boodschap meteen een stuk minder serieus genomen. Draag een oplossing aan als je die ziet.
 • Geef aan welke onderdelen van het werk blijven liggen door deze beslissing. En blijf dit doen, ook als er niet meteen naar geluisterd wordt.
 • Accepteer dat niet alles perfect loopt, dat kan ook niet meteen. Er is door het management over de grote lijnen nagedacht en over de lange termijn effecten, ze kunnen niet alle details en korte termijn effecten van de beslissing overzien. In principe zie jij dat beter dan zij wat er binnen jouw taakgebied niet goed gaat, omdat het jouw taakgebied is. Zoek binnen jouw taakgebied naar wat beter kan en blijf dit communiceren.
 • Hou je signalen van vermoeidheid in de gaten en zorg dat je accu gevuld blijft.
 • Neem afscheid van de oude (betere) manier van werken en kijk waar je je plezier uit kunt halen in de nieuwe situatie. Als plezier niet mogelijk is voor jou, bespreek dit met je leidinggevende.

En soms, als je geen uitweg ziet, is weggaan nog een laatste optie om te blijven zorgen voor je eigen geluk en gezondheid. Hoewel dit in eerste instantie moeite kost, is het een enorme opsteker voor je zelf en je eigenwaarde.

Succes ermee! Je hebt eigenlijk niks te verliezen.

Vorig artikelAandacht als strategie om stress de baas te blijven
Volgend artikelZo breng je je stressvolle mindset tot rust
Anita Roelands is arbeid- en organisatiepsycholoog en begeleidt met haar bedrijf Roelands Coaching managers en professionals die veeleisende banen hebben en die zich overbelast voelen en vinden dat het zo niet langer kan. Zij is schrijfster van het succesvolle werkboek Nooit meer burn-out! – in drie stappen leren genieten van werk en leven.