Trillend oog en wazig zien: last van oscillopsie?

5904

Last van een trillend oog en wazig zien? Dit kan oscillopsie zijn, een vervelende aandoening die er in meerdere soorten is. De naam van de aandoening bestaat uit de Latijnse termen voor ‘trilling’ of ‘beving’ en voor ‘zien’. Het is een bijgevolg van een aandoening waarbij je het gevoel hebt dat de wereld om je heen steeds in beweging is, omdat je schuddende of trillende beelden ziet. Vaak ontstaat dit als je het hoofd een beetje beweegt, maar soms komt het ook voor terwijl je jouw ogen en hoofd helemaal stil houdt.

Als je last hebt van een trillend oog en wazig zien is dat waarschijnlijk iets anders dan wanneer het alleen gaat om een trilleng ooglid. Er is sprake van een trillend oog en beeld, in plaats van het ooglid dat over het oog heen valt.

De aandoening leidt bij veel mensen tot angst en benauwdheid, omdat het niet meevalt om de wereld om je heen op een rustige manier te bekijken. Het kan op die manier zelfs de kwaliteit van leven in gevaar brengen, waardoor het een ernstige aandoening is. Het is belangrijk om de onderliggende problemen door een arts te laten behandelen. Als dat niet mogelijk is lukt het soms met een prismabril om de visuele verstoring te verhelpen.

Trillend oog: beeld verstoord door verschillende oorzaken

Last van een trillend oog en wazig zien en benieuwd wat daar de oorzaak van is? Als er sprake is van oscillopsie kan dit twee verschillende oorzaken hebben:

  • Vestibulair-oculaire reflex (VOR)
    Het is een van de bekende oorzaken van oscillopsie, omdat de VOR minder goed of zelfs helemaal niet meer werkt. De bijbehorende oogbeweging treedt niet op als je het hoofd beweest, waardoor er een trillend en wazig beeld ontstaat. Het komt door de projectie van instabiele beelden op de achterkant van het netvlies. Jouw beeld lijkt daardoor te trillen of schudden.
  • Nystagmus

    Een andere mogelijke oorzaak is Nystagmus, waarbij de ogen herhaalde en ongecontroleerde bewegingen maken. Je hebt moeite om te zien en in het bijzonder om diepte te zien, waardoor je last krijgt van jouw coördinatie. Bovendien bewegen de ogen vaak van links naar rechts en weer terug, zonder dat je daar iets aan kunt doen. Dit komt onder andere voor bij multiple sclerose en bij de blootstelling aan specifieke toxinen.

Heb je last van een trillend oog beeld? In algemene zin ontwikkelt oscillopsie zich als het netvliesbeeld niet (meer) stabiel is. Het oog beweegt te veel of te weinig. Dit heeft doorgaans te maken met schade aan het binnenoor, de zenuwen die het binnenoor met de hersenen verbinden of de hersenstructuren waar het binnenoor mee verbonden is.

Wazig gezichtsvermogen: een belangrijk symptoom

Een trillend oog en wazig zien behoort to de belangrijkste symptomen van oscillopsie, waar je het eerst last van zal krijgen. Je ziet springerige, schuddende of schokkerige beelden als je beweegt en soms ook op het moment dat je stilstaat. Zelf als je gewoon rustig beweegt met het hoofd is het risico groot dat er instabiliteit ontstaat. Vooral bij lopen, rennen of autorijden zal je daar veel last van hebben. Het trillende oog beeld wordt dan ondragelijk, waardoor je hier haast niet mee om kunt gaan.

De kans is groot dat je moeite hebt om je zicht scherp te stellen. Daardoor zal je doorgaans wazig zien, iets waardoor je last kunt krijgen van misselijkheid en duizeligheid. Ook dubbelzien behoort tot de symptomen van oscillopsie. Het is een vervelende aandoening met meerdere gevolgen, waarvan een trillend oog en het wazig zien in de praktijk over het algemeen het meest opvallen.

Last van oscillopsie

Denk je dat je last hebt van oscillopsie? Het is de oorzaak van een trillend oogbeeld, niet te verwarren met een trillend ooglid. Het is niet het ooglid dat trilt, maar het gaat daadwerkelijk om het oog zelf en de beelden die je daarmee kunt zien. Er is sprake van een vervelende en serieuze aandoening, die door een arts behandelt dient te worden.

Een arts zal een grondig oogonderzoek doen om vast te stellen of er sprake is van oscillopsie. Soms gaat het om verticale heteroforie, waardoor het belangrijk is om precies vast te stellen wat er aan de hand is. Het is onder andere belangrijk om de zichtscherpte te meten, om na te gaan of het je lukt om de beelden goed scherp te stellen. Als je last hebt van oscillopsie zal je te maken hebben met een trillend oog en wazig zien, iets dat de arts helpt om de juiste diagnose te stellen.

Trillend oog en wazig zien: wat valt er aan te doen?

Heb je last van deze visuele verstoring? Anders dan bij een trillend ooglid gaat het waarschijnlijk niet om stress symptomen die hier de oorzaak van zijn. Als jouw ooglid regelmatig trilt is de kans groot dat je dit kunt verhelpen door de mate van stress terug te brengen. Bij oscillopsie is dat niet het geval, omdat er waarschijnlijk een fysieke of medische oorzaak voor is.

Artsen kunnen de hersenen soms leren zich aan te passen aan het vestibulaire systeem. Op die manier nemen de problemen af of heb je daar zelfs helemaal geen last meer van. Een andere mogelijkheid is het dragen van een prismabril, waarmee je het zicht kunt aanpassen. Het corrigeert de verkeerde positie van de ogen, waardoor de symptomen afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Er valt wat dat betreft wat te doen aan een trillend oog en wazig zien, al laat oscillopsie zich minder makkelijk behandelen dan een trillend ooglid dat komt door stress.

Vorig artikelZo zorg je dat je nooit meer een burn-out krijgt
Volgend artikelZo maak je een einde aan slachtofferstress
Ronald Nico (1985) is ervaringsdeskundige. Hij kreeg een burnout toen hij 27 jaar was. Ronald heeft door zijn eigen burn-out te analyseren veel kennis opgedaan. Hij baseert zijn artikelen op wetenschappelijk onderzoek. Hij is van nature (met respect) skeptisch als het gaat om alternatieve behandelingen. Hij heeft tientallen boeken over burn-out, stress en de combinatie met gezond leven gelezen. Ronald heeft ook diverse artikelen geschreven voor andere media en verscheen in dagblad de Metro. Ronald is de initiatiefnemer van Stressplein.