Waarom veerkracht zo belangrijk is op de werkvloer

302

Veerkracht draait om het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag.
We brengen een groot deel van ons leven door op het werk en ook daar krijgen we te maken met stress en tegenslag. Stress is niet onvermijdelijk maar wanneer een medewerker te lang wordt blootgesteld aan stress zal dit een enorme impact hebben op de prestaties van de medewerker. Dit kan niet alleen negatief uitpakken voor de prestaties op individueel niveau maar ook op team of organisatie niveau.

Daarom is het des te belangrijk dat het vergroten van mentale veerkracht een groot aandachtspunt is op de werkvloer.  

Mentale veerkracht kan leiden tot hogere productiviteit en minder afwezigheid.

Herstel na stress

Stress hoeft niet iets negatiefs te zijn. Een gezonde dosis stress kan ons juist een boost geven om goed te presteren.
Het is alleen wel van belang dat er na een stressvolle dag of week ook wordt ontspannen om er daarna weer tegen aan te kunnen. Wanneer er onvoldoende herstel plaats vind kan het leiden tot langdurige en aanhoudende stress. Dit heeft uiteraard effect op het functioneren tijdens het werk en kan in het ergste geval leiden tot een burn-out

Veerkracht is te trainen

In mijn optiek is veerkracht essentieel voor een optimaal werkklimaat.
Niet iedereen heeft evenveel veerkracht maar veerkracht is wel te trainen. Werkgevers zullen dit thema hoog op de agenda moeten te zetten en dienen medewerkers hierin te ondersteunen en te begeleiden. Het vergroten van individuele veerkracht maakt dat medewerkers weerbaarder zijn, beter met stress en tegenslag kunnen omgaan en productiever kunnen werken. Niet alleen op individueel niveau moet geïnvesteerd worden, ook de werkomgeving zal zodanig ingericht moeten worden dat er ook daadwerkelijk ruimte en tijd is om te herstellen van stress.
Een empathische en ondersteunende sfeer vormen hiervoor de basis. 

Ik heb een online interactief werkboek ontwikkeld “Veerkracht zonder te zweven” en biedt laagdrempelige online coaching aan. Wil je meer informatie? Klik dan hier: Interactief werkboek – Achieve Happiness

 

Vorig artikelBurn-out: ik was een kei geworden in het wegstoppen van emoties
Volgend artikelOmgaan met stress, hoe doe je dat?
Als millennial spreekt Eva Wennekes uit eigen ervaring als het gaat om worstelingen met prestatiedrang en perfectionisme. Om haar heen ziet Eva dat ze niet de enige is met dit soort worstelingen en ziet ze steeds meer millennials de grip op hun eigen leven verliezen. Eva heeft als missie om millennials te helpen weer achter het stuur van hun eigen leven te staan. Ze is haar eigen bedrijf gestart waarin het vergroten van mentale veerkracht centraal staat. Veerkracht draait volgens haar om het ontdekken en benutten van je krachten en verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen waar je zelf invloed op hebt. Ze heeft een online interactief werkboek ontwikkeld “Veerkracht zonder te zweven” en ze biedt laagdrempelige online coaching aan. Wil je meer informatie? Klik dan hier: Interactief werkboek - Achieve Happiness