Gestrest door de straling van je smartphone?

1938

Wij kunnen gestrest raken door de straling van de smartphone. Dat stellen de Amerikaanse wetenschappers M. Pall en M. Blank. Niet alleen de manier waarop wij met de smartphone omgaan, maar ook de straling afkomstig daarvan is een bron van stress en kan van invloed zijn op onze gezondheid en slaap. Stress is geen reden om de straling van de mobiele telefoon als schadelijk te bestempelen; wel wordt geadviseerd bewust om te gaan met straling. Een ‘Stralingsanalyse Woning’ is een belangrijke tool voor stresspreventie. 

Elektromagnetische straling is een relatief nieuwe stressfactor in ons bestaan. Door de komst van mobiele telefonie en draadloos internet is de hoeveelheid straling om ons heen de laatste vijftien jaar verduizendvoudigd. Wat de effecten daarvan precies zijn, met name op de lange termijn, is nog onduidelijk en wordt volop wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Toen de mobiele telefoon in 2003 in opmars was, constateerde het Nederlandse kennisinstituut TNO reeds een verminderd gevoel van welzijn bij proefpersonen blootgesteld aan straling voor mobiele telefonie. Dit was een eerste indicatie dat straling een stressfactor is.

Smartphone als bron van stress

Anno 2016 heeft bijna iedereen een smartphone. In de media wordt steeds vaker bericht dat deze geavanceerde minicomputer een bron van stress is. We voelen ons ongemakkelijk en zelfs angstig als we onze mobiel vergeten, checken dwangmatig berichtjes en social media en raken gespannen van het 24/7 bereikbaar zijn. Het blauwe licht afkomstig van beeldschermen zou bovendien een negatieve invloed hebben op de nachtrust.

Straling als stressfactor

Stress kan echter ook veroorzaakt worden door de elektromagnetische straling afkomstig van de smartphone. Dit stellen de Amerikaanse wetenschappers Martin Blank en Martin Pall. Volgens professor Blank kan de straling stressreacties in de cel en zelfs DNA-schade veroorzaken. Professor Pall brengt straling ook nog in verband met depressies en andere neuro-psychiatrische effecten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat straling van invloed kan zijn op de slaap, onder andere doordat het de productie van het slaaphormoon melatonine verstoort.

Vrije radicalen

De wetenschap is naarstig op zoek naar een antwoord op de vraag hoe straling stress kan veroorzaken. Professor Pall kwam als eerste met een verklaring, welke in 2013 werd uitgeroepen tot één van de belangrijkste geneeskundige ontdekkingen van dat jaar. Volgens Pall reageren bepaalde ontvangers of receptoren van de cel, die als een soort antennes aan de buitenkant van cellen zitten, op elektromagnetische straling. Binnen een paar seconden ontstaat hierdoor een kettingreactie in de cel waarbij o.a. veel vrije radicalen worden gevormd. Deze vrije radicalen zijn zeer kleine agressieve deeltjes die in het lichaam vrijkomen bij stressreacties en die de cellen aanvallen en beschadigen. Deze vrije radicalen hebben een belangrijk aandeel in de negatieve gezondheidseffecten van stress.

Bewust omgaan met straling

Toch is stress geen reden om de straling van de mobiele telefoon als schadelijk te bestempelen of van hogerhand voorzorgsmaatregelen op te leggen. Wel zijn de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek voor instanties als de Raad van Europa en de Wereldgezondheidszorg (WHO) reden tot zorg. Zij adviseren bewust om te gaan met straling van mobiele telefoons en andere draadloos communicerende apparaten zoals tablets, wifi-routers en draadloze huistelefoons.

Straling in huis meten

Door een opeenstapeling van draadloos communicerende apparaten in uw thuisomgeving kan met name uw woning een stressvolle plaats worden. Maar we kunnen en willen niet meer zonder wifi, tablets en andere slimme gadgets. Wat we wél kunnen is er bewust mee omgaan en toch blijven genieten van alle voordelen. Een ‘stralingsanalyse woning’ is een beproefde methode om bewust te kunnen omgaan met straling in de thuissituatie.  Voor minder stress, meer energie en een betere nachtrust.

Weet ú hoeveel straling u in huis heeft? Doe nu de test: www.doedestralingstest.nl

Stralingsbronnen in huis

Vorig artikelHSP/HSS en stress
Volgend artikelLong road home
De redactie van Stressplein bestaat uit een groot aantal specialisten uit het werkveld. Hieronder vallen stresscoaches, mindfulness coaches, maar ook ervaringsdeskundigen.