Hoge bloeddruk: oorzaken en behandeling

2538

Een hoge bloeddruk of hypertensie kan leiden tot hart en vaatziekten. Ruim 30% van alle volwassenen heeft in meer of mindere mate last van een te hoge bloeddruk. In veel gevallen hoeft dit niet direct ernstig te zijn. Toch is het belangrijk om hypertensie te voorkomen. Daarom bespreken we de oorzaken en mogelijke behandelingen.

Wat is hoge bloeddruk?

Van een hoge bloeddruk spreken we wanneer deze hoger is dan normaal. Het hart pompt gemiddeld 60 tot 80 keer per minuut. Hierbij wordt bloed krachtig de slagaders ingepompt. Dit veroorzaakt een druk op de wanden van de bloedvaten. De druk in de bloedvaten is het hoogst wanneer het hart samentrekt. Op dat moment spreken we van de bovendruk. De onderdruk ontstaat wanneer het hart ontspant. Gemiddeld ligt een normale bloeddruk op een bovendruk van 120 tot 130 en een onderdruk van 80 tot 85.

De bloeddruk is niet de gehele dag door gelijk. Deze wisselt voortdurend. Zo stijgt de bloeddruk tijdens inspanning en sporten. Ook emotionele spanningen laten de bloeddruk stijgen. Bij rustig zitten en tijdens de slaap daalt de bloeddruk.

Bij een hoge bloeddruk wordt voornamelijk gekeken naar de bovendruk. Wanneer deze hoger dan 140 is, dan kan er gesproken worden van hypertensie. Voor ouderen geldt een hogere gemiddelde bovendruk. Overigens wordt er ook van hypertensie gesproken wanneer de onderdruk hoger ligt dan 90.

Symptomen van hoge bloeddruk

Veel mensen lopen met een te hoge bloeddruk rond zonder dit zelf te merken. In de meeste gevallen gaat het om vage klachten. Hypertensie geeft pas echt klachten wanneer dit langer aan blijft houden. U kunt dan last krijgen van hoofdpijn en duizeligheid. Ook wazig zien of een piep in de oren kan hoge bloeddruk verraden. In sommige gevallen kunt u last krijgen van misselijkheid en braken.

Oorzaken van hypertensie

In veel gevallen is er geen directe oorzaak te vinden. Toch zijn er een aantal factoren die meespelen.

  • Bij oudere mensen komt het vaker voor. Ook wordt het binnen sommige families vaker gezien.
  • Soms kan een bepaalde voedingsgewoonte de oorzaak zijn. Overmatig gebruik van zout en alcohol leiden soms tot hypertensie. Dit wordt ook gezien bij het eten van veel drop.
  • Daarnaast komt hoge bloeddruk bij aderverkalking voor. Vernauwing van de aderen wordt veel gezien bij ouderen en mensen die roken. Ook verkeerde voeding kan aderverkalking veroorzaken. Bij aderverkalking kan het bloed niet goed door de aderen stromen. Hierdoor stijgt de druk van het bloed op de vaatwanden.
  • Sommige pijnstillers zijn de veroorzaker. Het gaat hier om medicijnen als Diclofenac en Ibuprofen. Corticosteroïden worden gebruikt bij bepaalde ontstekingen en infecties. Ook deze medicijnen kunnen hoge bloeddruk veroorzaken.
  • Hoge bloeddruk kan ook door de invloed van stress ontstaan. Het gaat hier om langdurige stress en spanningen. Als gevolg van stress komen er bepaalde hormonen zoals cortisol vrij. Deze hormonen zijn van invloed op het hart, de bloeddruk en de lichamelijke gezondheid. De symptomen van een hoge bloeddruk kunnen op zichzelf ook weer angst, spanning en stress veroozaken. Zo kan dit een gevaarlijke wisselwerking zijn.
  • Als laatste oorzaak kan overgewicht worden aangewezen. Bekijk de beste manier om gezond af te vallen

De lichamelijke gevolgen

Hoewel hoge bloeddruk geen ziekte op zich is, kan dit wel ernstige gevolgen hebben. Zo is bekend dat hypertensie kan leiden tot hart- en vaatziekten. In Nederland zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1. Met name op oudere leeftijd wordt de relatie tussen hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten steeds meer benadrukt.

Diagnose stellen

Bij aanhoudende klachten Is het verstandig een arts te bezoeken. Deze kan vrij eenvoudig de bloeddruk meten. Dit gebeurt met behulp van een bloeddrukmeter. Het is beter om de bloeddruk minimaal drie maal per dag gemeten. Dit omdat de druk in de aderen gedurende de dag erg kan wisselen.

Zelfs een bezoek aan de huisarts kan de bloeddruk laten stijgen. Wanneer de meting geen duidelijk beeld laat zien, kan er gekozen worden voor een 24 uurs meting. Hierbij loopt u gedurende 24 uur met een bloeddrukmeter rond. Deze zal automatisch en verspreid over de dag de bloeddruk meten. De arts of assistente geeft u duidelijke instructies over het gebruik hiervan. Na 24 uur kunnen de resultaten worden uitgelezen.

Meer informatie kun je lezen op Thuisarts.nl.

Behandeling en herstel

Omdat hypertensie risico’s met zich meebrengt, moet dit zeker behandeld worden.

  • In veel gevallen is dit omlaag te brengen door een gezonde levenswijze te hanteren. Dit betekent gezond eten, eventueel afvallen en voldoende lichaamsbeweging. Bekijk de beste manier om gezond af te vallen
  • Ontspanning en het vermijden van stress dragen hier positief aan bij. Eventueel kan er hulp ingeschakeld worden. Te denken valt aan een psycholoog, psychiater of bepaalde therapie.
  • Patiënten die roken wordt geadviseerd om te stoppen met roken. Het gebruik van tabak brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Aderverkalking komt vaker voor bij rokers. Dit leidt tot ernstige hart- en vaatziekten. Lukt het niet zelf om te stoppen met roken, schakel dan hulp in. Veel mensen die stoppen vallen uiteindelijk terug in oude gewoontes. Dit kan voorkomen worden door voortijdig hulp en steun te zoeken.
  • Soms is het beter om bloeddrukverlagende medicijnen in te nemen. De arts zal deze voorschrijven. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van hypertensie en risicofactoren. Mensen met suikerziekte of een ernstig verhoogde bloeddruk krijgen eerder bloeddrukverlagende medicijnen voorgeschreven. Dit geldt ook voor patiënten die eerder te maken kregen met een hart- en vaatziekte. Medicijnen die de huisarts of specialist voorschrijft worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar. Dit valt onder de basisverzekering. Er kan wel een eigen bijdrage gelden. Laat dit u echter niet ervan weerhouden om deze medicijnen in te nemen. Uw gezondheid is het allerbelangrijkste.

Door het aannemen van een gezonde leefstijl zal de bloeddruk in veel gevallen verlagen. De huisarts of specialist zal regelmatig een controle uitvoeren. Wanneer blijkt dat hypertensie blijft bestaan, dan zullen er zeker medicijnen worden voorgeschreven.

Het is belangrijk om deze volgens het advies in te nemen. Gebruikt u meerdere medicijnen, dan kunnen deze een wisselwerking hebben. Bespreek dit vooraf met de arts.

Raadpleeg altijd een arts wanneer je twijfels hebt over je gezondheid of bloeddruk.

Vorig artikelHoe stop je met negatief denken?
Volgend artikelHet korte termijndenken van stress
Ronald Nico (1985) is ervaringsdeskundige. Hij kreeg een burnout toen hij 27 jaar was. Ronald heeft door zijn eigen burn-out te analyseren veel kennis opgedaan. Hij baseert zijn artikelen op wetenschappelijk onderzoek. Hij is van nature (met respect) skeptisch als het gaat om alternatieve behandelingen. Hij heeft tientallen boeken over burn-out, stress en de combinatie met gezond leven gelezen. Ronald heeft ook diverse artikelen geschreven voor andere media en verscheen in dagblad de Metro. Ronald is de initiatiefnemer van Stressplein.