Wet wijzigt zeker!

145

Sinds 1 juli 2015 zijn de nieuwe regels omtrent het ontslag in werking getreden middels de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hierover is al veel geschreven en gepubliceerd. Een van de aanpassingen is dat de transitievergoeding de kantonrechtersformule zou moeten vervangen. Alles met het doel van de regering om zaken makkelijker en transparanter te maken. Als we de berichtgevingen lezen de laatste dagen dan kan met zekerheid gesteld worden dat WWZ staat voor Wet Wijzigt Zeker.

Bonden

Afgelopen vrijdag, onderweg naar afspraken, hoorde ik al op de nieuwszender voorbij komen dat bonden – bij monde van de FNV –  de regels van de WWZ in de wind slaan. Zij zien de regels van de WWZ, oftewel de transitievergoeding, als een minimum vergoeding. Men zal afhankelijk van de sector en situatie meer gaan eisen. Sterker nog, er werd zelfs aangegeven dat de doelstelling is om de aloude kantonrechtersformule in cao’s te willen gaan vastleggen. Natuurlijk zijn er situaties waaruit blijkt dat het niet billijk is om een kantonrechtersformule te ‘eisen’, dan zal men met minder genoegen nemen. En dat gebeurde in de praktijk ook veel. Maar uitgangspunt zal een veel hogere vergoeding zijn wat bonden de werkgevers zullen gaan voorleggen. Of dit nu helemaal de bedoeling was van de minister, ik betwijfel het…

Steun

Ook in politiek Den Haag komen steeds meer geluiden naar buiten dat een meerderheid van de Tweede Kamer niet achter de WWZ staat. De SP en Groenlinks willen dat de WWZ wordt gerepareerd. Daarnaast zijn er twijfels over de werking van de WWZ en seizoenswerk. De transportsector heeft onlangs nog een signaal richting Den Haag gegevens met het verzoek de WWZ aan te passen. Al met al steeds meer commotie binnen in politiek Den Haag. Het is wachten op de eerste concrete aanpassingsvoorstellen.

Praktijk

Recent in mijn eigen adviespraktijk meegemaakt wat een transitievergoeding kan betekenen voor een werkgever in de bouwsector. In dit geval betrof het een medewerker op middelbare leeftijd met verzuim. Begin juli zou de beste man de 104 weken hebben doorlopen en een WIA keuring krijgen. De werkgever in kwestie heeft aangegeven het contract te willen ontbinden. Daardoor krijgt de werkgever te maken met een transitievergoeding. Een snelle rekensom leerde dat deze vergoeding rond de € 32.000,- zou komen te liggen. Een behoorlijk bedrag! De werkgever in kwestie voelde zich op zijn zachts gezegd gestraft. Een voordeel, de werkgever mag de transitievergoeding in termijnen betalen. Toch geeft dit voorbeeld aan wat velen werkgevers staat te wachten? Ik kan mij best voorstellen dat de transitievergoeding een nekslag kan betekenen voor sommige bedrijven. Met name bedrijven in sectoren die het al heel moeilijk hebben.

De minister

Minister Asscher heeft zelf al toegeven dat er eventuele problemen kunnen ontstaan. De gewenste flexibiliteit staat ter discussie, wat het idee achter de WWZ was. Hiermee zien we dus dat de minister toch gevoelig blijkt om eerder aanpassingen door te voeren binnen de WWZ. Eerder werd aangegeven dat er drie jaar nodig was om te zien welke effecten de WWZ zou hebben en welke aanpassingen en doorgevoerd zouden moeten worden. De laatste dagen wordt de druk door diverse partijen echter opgevoerd en is het wachten op voorstellen van de minister.

Met alle berichten, publicaties en voorbeelden ben ik benieuwd naar wat de verdere ontwikkeling van de WWZ zal zijn de komende maanden. Een ding is naar mijn idee zeker: Wet Wijzigt Zeker

Vorig artikel5 tips voor werkende moeders om stress te verminderen
Volgend artikelBlinde darm
Daniël Classen (1977) is eigenaar van Classen Consultancy. Hij is gespecialiseerd in verzuim, arbeidsongeschiktheid en private inkomenszekerheid en begeleid werkgevers en werknemers in het complexer wordende woud van wet en regelgeving.